Cheops - pojazd dla niepełnosprawnych

PRZEZNACZENIE:
Zasadniczym przeznaczeniem pojazdu kroczącego jest umożliwienie osobom z niedowładem kończyn dolnych, poruszanie się w terenie piaszczystym, błotnistym, oblodzonym, zaśnieżonym, po ściółce leśnej, oraz pokonywanie przeszkód terenowych w postaci progów do 10 cm i pochyłości do15% .
Pojazd może służyć do rehabilitacji, do rekreacji oraz do sportów. W lecie do pokonywania terenowych tras przełajowych, w zimie do uprawiania narciarstwa  na łagodnych stokach


DANE TECHNICZNE:
Wymiary w stanie rozłożonym przygotowanym do transportu:

  • Długość: 850mm
  • Szerokość: 550mm
  • Wysokość: 550mm
  • Masa wózka:  29kg
  • Nośność( ciężar użytkownika) - do 90 kg
  • Szerokość siedziska - 42 cm
  • Regulacja zasięgu ramion- cztery stopnie regulacji
  • Kąt skrętu w jednym cyklu: 150.


Szybkość poruszania się po płaskim nieutwardzonym terenie:
ok. 3km/h - wysiłek równoważny do poruszania się wózkiem po trawniku z taką samą prędkością

WYMIARY PO ZMONTOWANIU:
Długość 850mm; szerokość 820mm; wysokość 750mm

MONTAŻ:
Wyjęte z kartonu nartostopy ustawiamy obok siebie. Podnosimy uchwyty nartostóp do pozycji pionowej i zabezpieczamy w najwygodniejszym dla użytkownika położeniu.. Opieramy ramę z siedziskiem na górnych krawędziach cokołów suwaków i wkręcamy śruby w tuleje gwintowane dolnych przegubów gumowych. Następnie przechylamy kolejno nartostopy tak, aby umożliwić wkręcenie pozostałych śrub w tuleje przegubów gumowych. Dociągamy śruby i pojazd jest gotowy do użycia

REKREACJA:
Pojazd kroczący umożliwiający osobom niepełnosprawnym spacery po terenach niedostępnych dla wózka inwalidzkiego: piasek, śnieg, woda, las itp.

REHABILITACJA:
Pojazd kroczący podczas ruchu angażuje znacznie większe partie mięśni niż podczas jazdy na wózku inwalidzkim. Konieczność płynnego kiwania się z boku na bok angażuje mięśnie tułowia, zmusza do pracy błędnik. Jedna z wersji pojazdu umożliwia przymocowanie nóg do specjalnych uchwytów przy płozach, co wymusza ruchy nóg podczas wykonywania kolejnych kroków i znakomicie polepsza krążenie krwi w kończynach.

SPORT:
Pojazd kroczący umożliwia pokonywanie tras terenowych o różnym stopniu trudności w ramach sportowej rywalizacji.

CHEOPS na plaży - film

 

 CHEOPS na piasku

 
CHEOPS na śniegu

 
 CHEOPS podczas nurkowania

CHEOPS podczas nurkowania

CHEOPS używany zamiast nartZASADY DZIAŁANIA POJAZDU KROCZĄCEGO CHEOPS:
Osoba poruszająca się przy pomocy pojazdu kroczącego siedzi na siedzisku podobnym do klasycznego wózka inwalidzkiego. Aby wykonać  ruch do przodu musi przechylić się np. na prawo, aby odciążyć prawą płozę. Lewa płoza zostanie uniesiona na kilka cm ponad poziom terenu. Pociągając za prawą dźwignię przesuwa się, wraz z siedziskiem, wzdłuż aktualnie obciążonej płozy. Ślizga się po specjalnej prowadnicy charakteryzującej się bardzo małym współczynnikiem tarcia. W tym samym czasie nieobciążona płoza wysuwa się automatycznie do przodu. Niezbędna do przesunięcia się wzdłuż prowadnicy siła zależy wyłącznie od współczynnika tarcia suwaka po prowadnicy i nachylenia terenu. Podłoże, na jakim stoi płoza, nie ma najmniejszego wpływu na wielkość siły niezbędnej  do przesunięcia osoby wraz z siedziskiem. Czy to piasek, czy trawa, śnieg, miękka ziemia, wielkość siły zależy wyłącznie, czy idziemy po płaskim terenie, czy wspinamy się po pochyłości. Jest to zasadnicza przyczyna, dzięki której pojazd kroczący wygrywa w terenie z wózkiem inwalidzkim. Rodzaj gruntu ma jedynie wpływ w momencie przenoszenia środka ciężkości "idącego" z jednej płozy na drugą, aby móc wykonywać kolejny krok ślizgając się po prowadnicy drugiej płozy. Płynne opanowanie kiwania się z boku na bok, to jedyna trudność w nauce posługiwania się pojazdem kroczącym. Kiedy zostanie pokonana bariera strachu przed przewróceniem na bok i opanowana sztuka skręcania, spacery po terenach dotychczas niedostępnych dla "wózkowiczów" staną się prawdziwą przyjemnością. Wymiary pojazdu są tak dobrane, że w każdym momencie ruchu znajdujemy się w stanie równowagi trwałej, co czyni nasz pojazd niezwykle bezpiecznym, tylko pozornie pojazd kroczący wygląda na chwiejny mechanizm, w praktyce jest to "wańka-wstańka".

PRZESIADANIE SIĘ Z WÓZKA NA POJAZD KROCZĄCY:
W tym celu, należy siedzisko pojazdu kroczącego ustawić w tylnym położeniu. Następnie kołem wózka najechać na wystającą część stóp pojazdu kroczącego, tak, aby siedzisko wózka znalazło się równolegle na wysokości siedziska pojazdu kroczącego. Następnie należy  przesunąć się z siedziska na siedzisko, zamocować stopy w uchwytach lub na podnóżku i zapiąć pas bezpieczeństwa.

KORZYSTANIE Z POMOCY DRUGIEJ OSOBY:
W przypadku ograniczonych możliwości ruchów rąk osoby niepełnosprawnej, pojazd kroczący może być popychany przez zdrową osobę i zalety pojazdu zostaną zachowane. Przy pomocy drugiej osoby można wykonywać spacery po trenach piaszczystych, śniegu, ściółce leśnej i innych, nieutwardzonych rejonach, przy czym wysiłek osoby popychającej, jest niewielki i zależy wyłącznie od pochyłości terenu.

BUDOWA POJAZDU KROCZĄCEGO CHEOPS:
 Pojazd kroczący zbudowany jest z cienkościennych stalowych rurek z siedziskiem ze sklejki lub tworzywa. Stalowe prowadnice, po których ślizgają się tuleje suwaka, chronione są przed kurzem i wodą elastycznymi osłonami, co zapewnia możliwość użytkowania w każdych warunkach terenowych. Wysokość siedziska jest uregulowana w zależności od wysokości użytkownika. Również kąty pochylenia siedziska dopasowywane są do indywidualnych potrzeb użytkownika.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE TERENOWEGO POJAZDU KROCZĄCEGO.
Ogólna idea konstrukcji i zasada ruchu terenowego pojazdu kroczącego typu Cheops.
Ruch do przodu uzyskujemy dzięki wychyleniu tułowia na bok, na przykład w lewo, tak aby środek ciężkości pasażera przesunął się poza oś suwaków obrotowych. Opierając się na lewej narto-stopie odciążamy zupełnie prawą narto-stopę. Popychając dźwignię lewej narto-stopy, przesuwamy się do przodu. Nieobciążona narto-stopa, po przechyleniu całego zespołu znajdująca się nieco nad powierzchnią, wykonuje automatycznie ruch do przodu dzięki zespołowi cięgien sprzęgających. Następny krok można będzie wykonać po wychyleniu tułowia na prawo, kiedy pojazd kroczący stanie na prawej narto-stopie. Wtedy wykonamy krok do przodu lewą, uniesioną narto-stopą.

Możliwości konstrukcyjne w aspekcie minimalizacji masy zespołu wózek-podwozie.
Skonstruowane prototypowego terenowego pojazdu kroczącego, pomimo wykorzystania najprostszych materiałów i zastosowaniu nieskomplikowanej technologii wykonania, wykazało bardzo korzystne parametry ciężarowe. Obecnie prowadzone są prace nad zastosowaniem materiałów ze stopu aluminium, o wysokich parametrach wytrzymałościowych oraz wykorzystaniem na cięgna włókien węglowych pozwoli na osiągnięcie ciężaru konstrukcji docelowej na poziomie 50% ciężaru prototypu.

MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ W TERENIE NA RĘCZNIE NAPĘDZANYM TERENOWYM POJEŹDZIE KROCZĄCYM:
Wyposażenie terenowego pojazdu kroczącego i charakterystyka metod chodzenia po piasku.
 Do chodzenia po piasku terenowy pojazd kroczący wyposażone powinien być w dwie narto-stopy o powierzchni styku z podłożem 0,5 m2 każda. Pozwala to ograniczyć do minimum zapadanie się w piasku. Płaskie powierzchnie plaży nie wymagają specjalistycznego oprzyrządowania potrzebnego do pokonywania stromych wzniesień. Brak wysokich przeszkód pozwala na bardzo mały rozstaw przegubów wahaczy, co pozwala na przeniesienia ciężaru pasażera przez niewielki balans tułowiem. Ruch do przodu i do tylu wymuszany będzie przez poruszanie dźwigniami,  połączonymi z narto-stopą podwozia.

Wyposażenie terenowego pojazdu kroczącego i charakterystyka metod chodzenia w lesie.
Do chodzenia po lesie , gdzie możemy napotkać nieprzewidziane przeszkody, narto-stopy powinny być wykonane z lekkiej kratowej konstrukcji, zapewniającej właściwą stateczność przy minimalnym ciężarze. Las wymaga przede wszystkim doskonałej zwrotności i możliwości pokonywania rozmaitych nierówności. Zapewni nam to stosunkowo szeroki rozstaw suwaków obrotowych przy zmniejszonej szerokości narto-stóp, co pozwala na większy kąt obrotu podwozia w jednym cyklu obrotowym.

OCENA SPRAWNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ PORUSZANIA SIĘ PRZY UŻYCIU TERENOWEGO POJAZDU KROCZĄCEGO:
Definicja sprawności zewnętrznej.
Tzw. zewnętrzna sprawność poruszania się, może zostać określona na podstawie oceny stopnia ugniecenia podłoża po przejściu każdego mechanizmu , czy to chodzącego, czy jeżdżącego na kołach. Wszystkie mechanizmy chodzące, o dużej powierzchni stóp, pozostawiające oddalone od siebie ślady, na miękkim podłożu będą zawsze sprawniejsze od pojazdów na kołach, pozostawiający ciągły, głęboko uciśnięty ślad.

ZALETY ZDROWOTNE:
Badania kliniczne zdrowotnych aspektów poruszania się pojazdem kroczącym nie zostały jeszcze przeprowadzone. Jednak na podstawie dwuletnich testów prototypu pojazdu, przez osobę z porażeniem kończyn dolnych, można stwierdzić, że:

- pojazd kroczący pobudza do ruchu wszystkie te partie ciała i mięśni, które podczas jazdy wózkiem kołowym są nieruchome.
- podczepione do specjalnych uchwytów nogi, mogą wykonywać automatycznie ruchy podobne do ruchów nóg człowieka spacerującego.
- kiwanie na boki pobudza błędnik oraz górne partie mięśni tułowia, powoduje przemieszczanie się organów wewnętrznych poprawiając perystaltykę jelit.
- podczas jazdy ręce pracują angażując prostowniki i zginacze . Dłonie nie brudzą się podczas złej pogody i nie są narażone na kontakt z zanieczyszczeniami podłoża.
-  pojazd pozwala poruszać się w miejscach, w których powietrze ma lecznicze walory, a więc po plaży i lesie.
- przez świadomość możliwości korzystania z miejsc dotychczas niedostępnych, poprawia samopoczucie psychiczne osób korzystających z pojazdu .

WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
1.Zespół napędowy wspomagający, składający się z: sprężarki , akumulatora, siłowników pneumatycznych i systemu zaworów.  Zespół napędowy pozwala w sytuacjach wymagających większego wysiłku wymusić ruch suwaka za pomocą pneumatycznego siłownika.
2.Zestaw nart i hamulców do uprawiania turystycznego narciarstwa.
3.Raki anty-poślizgowe do terenowych wypraw o dużym stopniu trudności.
4.Wysuwany wspornik do zwiększenia stateczności na pochyłych stokach.
5.Bloczek i lina  do ułatwienia pokonywania stromych wzniesień.
6.Osłony wodoszczelne na prowadnice i suwaki.
7.Linkowe cięgła sprzęgające dla osób początkujących (ułatwiające poruszanie się, dzięki automatycznemu wysuwaniu się nieobciążonej nartostopy do przodu).  

WYKONANIE SPECJALNE:
Przewiduje się wykonania specjalne wg indywidualnych wymagań wymiarowych oraz wyposażenia specjalnego.
Istnieje również możliwość wykonania lekkich konstrukcji aluminiowych dla dzieci po konsultacji z lekarzem prowadzącym o celowości takiej formy rehabilitacji.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: Pliki Cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia