Zbiorcza lista wykonanych obiektów
Na przestrzeni wielu lat zrealizowaliśmy dużą ilość obiektów:

 • Wykonanie baterii silosów zbożowych z konstrukcjami stalowymi, infrastrukturą technologiczną, suszarnią, kotłownią i magazynami dla CENTRALI HANDLU ZAGRANICZNEGO ROLIMPEX
 • Wykonanie baterii silosów zbożowych dla CN BISKUPIEC 
 • Wykonanie baterii silosów zbożowych dla ZASTAL Braniewo
 • Wykonanie kładki stalowej dla pieszych i rurociągów c.o. dla URZĘDU MIASTA BRANIEWA
 • Wykonanie baterii silosów w Rudzienicach
 • Budowa przejścia granicznego Gronowo-Mamonowo dla URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ELBLĄGU
 • Wykonanie mostu drogowego dł. 130 m nad rz. Węgorapa dla URZĘDU MIASTA I GMINY W WĘGORZEWIE .
 •  Wykonanie i montaż kładki stalowej dla pieszych nad rz. Pasłęką dla URZĘDU MIASTA BRANIEWA.
 •  Wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia amfiteatru w Braniewie dla ELBREWERY COMPANY LTD W ELBLĄGU
 • Przebudowa kładki dla pieszych w Gdańsku (ul. Olsztyńska)
 •  Wykonanie i montaż mostu zwodzonego dla URZĘDU GMINY W BRANIEWIE .
 •  Budowa wieży obserwacyjnej w Kątach Rybackich dla MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
 • Budowa mostu na kanale Piaskowym w Cedrach Wielkich
 • Budowa stacji paliw w Braniewie dla PKS Elbląg
 •  Wykonanie ramowych i wspornikowych konstrukcji drogowych znaków informacyjnych w Gdańsku
 • Budowa mostu na kanale Śledziowym w Koszwałach
 •  Wykonanie konstrukcji stalowej sali gimnastycznej w Lipowinie
 •  Kompleksowe wykonanie stanowiska przeładunku sadzy w Piórkowie
 • Budowa wiaduktu o konstrukcji zespolonej stali – żelbetowej o rozpiętości 10,3m w ciągu obwodnicy Świecia
 • Remont kapitalny estakady im. E Kwiatowskiego w Gdyni
 •  Budowa mostu o konstrukcji zespolonej stali – żelbetowej o dł. 42 m przez rz. Łynę w Bartoszycach
 • Remont estakady zachodniej nad al. Jerozolimskimi w ciągu al. Jana Pawła II w Warszawie
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali kegowni dla ELBREWERY COMPANY LTD w Elblągu Wykonanie i montaż zadaszeń nad rampami załadowczymi dla ELBREWERY COMPANY LTD w Elblągu
 • Wykonanie i montaż konstrukcji ogrodzenia zbiorników ziemi okrzemowej dla ELBREWERY COMPANY LTD w Elblągu
 • Wykonanie i montaż ekranów akustycznych dźwiękochłonnych oddzielających  browar od miasta dla ELBREWERY COMPANY LTD w Elblągu
 • Wykonanie i montaż amfiteatru dla URZĘDU GMINY w Pieniężnie
 • Wykonanie amfiteatru Państwowej Filharmonii Bałtyckiej  w Gdańsku na wyspie Ołowianka
 • Montaż i nasuwanie konstrukcji stalowej mostu o dł. 220 mb w ciągu drogi ekspresowej Elbląg - Kaliningrad (Rosja)
 • Montaż mostów objazdowych typu Bayley w Elblągu
 • Wykonanie i montaż kolektora odwadniającego most na rz. Omaza o dł. 220m
 • Wykonanie i montaż wózków rewizyjnych na moście Omaza i estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wieży informacyjnej w Przejazdowie k/Gdańska
 • Kompleksowe wykonanie hali hurtowni zabawek o pow. 1300m2 w Nadarzynie k/Warszawy
 • Wykonanie hali magazynowej dla OSM Maluta w Nowym Dworze Gdańskim
 • Wykonanie hali twarożkarni dla OSM Maluta w Nowym Dworze Gdańskim
 •  Modernizacja zakładu paszowego w Rychlikach dla Dossche Sp. z o.o.
 • Wykonanie marketu handlowego EDEKA w Braniewie
 • Wykonanie marketu handlowego w Warce
 • Wykonanie konstrukcji stalowej marketu handlowego w Elblągu
 •  Budowa klatki schodowej Piekarni Warmińskiej w Braniewie
 • Wykonanie dwóch mostów tymczasowych MS 2280 na trasie nr 7 dla NECSO MOSTOSTAL Warszawa
 • Wykonanie i montaż tymczasowego mostu objazdowego MS 2280 przez rz. Brok w m. Czyżew Osada dla Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych
 • Wykonanie i montaż masztu reklamowego dla MKS ZATOKA Braniewo
 •  Budowa i montaż mostu tymczasowego MS 54 w Stargardzie Gdańskim dla MOST Sp. z o.o. Sopot
 • Wykonanie i montaż wózków rewizyjnych dla mostów l= 250 i 280m w ciągu drogi krajowej Nr 22 dla DROMO Ostróda i Dromex Budimex
 • Budowa terminalu przeładunku nawozów sztucznych w Ruciance dla Chem Trans Logistic Północ Sp. z o.o. GdańskBudowa bazy przeładunku cementu dla Thomas Beton Polska
 • Budowa bazy przeładunku nawozów dla ZASTAL Braniewo
 • Montaż suszarni zbożowej i urządzeń technologicznych dla ROLIMPEX Warszawa
 • Montaż hali o pow. 1000m2 dla CHARTER Warszawa
 • Wykonanie kolektora odwadniającego most na rz. Pasłęka dla BUDIMEX DROMEX S.A.
 • Pawilon handlowy w Braniewie
 • Hala o pow. 250m2 dla OSM Maluta w Nowym Dworze Gdańskim
 • Wykonanie stropu odciążającego w pomieszczeniu informatycznym dla PZU ŻYCIE S.A. Warszawa
 • Wykonanie płotków zaporowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
 • Wykonanie konstrukcji stalowej balkonów oraz montaż metodą na kotwy wklejane w budynku mieszkalnym w Braniewie
 • Wykonanie konstrukcji nośnej mostu stalowego w Wejherowie dla MOST Sp.zo.o. Sopot
 • Wykonanie lamp oświetleniowych dla Elektro-Modern Braniewo
 • Wykonanie konstrukcji stalowej stropodachu nad pawilonem odnowy biologicznej i nad halą   basenową  w Jantarze dla Romed Sp. z o.o.
 • Renowacja konstrukcji estakad, pomostów, orurowania, oraz innych elementów konstrukcji bazy    przeładunku płynnych materiałów chemicznych na B.E. Rucianka dla Chem Trans Logistic   Północ Sp. z o.o.
 • Montaż silosów magazynowych wraz z urządzeniami technologicznymi dla Dossche Sp. z o.o. Kalisz
 • Wykonanie i montaż magazynu na otręby wraz z liniami technologicznymi w Rychlikach dla Dossche Sp. z o.o. Kalisz
 • Demontaż kompletnych linii technologicznych Zakładu Młynarskiego w Bergen op Zoom Holandia wraz z załadunkiem dla Dossche Mills & Bakery Belgia
 • Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej w DT JUNIOR w Warszawie dla MC Kontrakty Budowlane Sp. z o.o. Łódź
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej Salonu i Serwisu samochodowego AUDI w Warszawie dla AUTO-UNION Sp. z o.o. Warszawa
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali produkcyjnej zakładu przemysłu spożywczego – piekarnia o pow. 1500m2 w Łodzi dla Dossche Sp. z o.o. Kalisz
 • Wykonanie mobilnej rampy do załadunku i rozładunku samochodów dla TAP Poland Sp. z o.o. Zaniemyśl
 •  Demontaż Zakładu Paszowego Spoormans w Roeselare Belgia wraz z transportem i rozładunkiem w Polsce
 • Wykonanie hali przeładunkowo-magazynowej nawozów sztucznych o pow. 750m2 wraz z wykonaniem zadaszenia dla CTL Północ Sp. z o.o. Gdańsk
 • Demontaż konstrukcji obiektu wraz z liniami technologicznymi Zakładu Beuker w Doetinchem Holandia wraz z transportem i rozładunkiem w Polsce
 •  Wykonanie płotków zaporowych dla Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
 • Modernizacja i przebudowa konstrukcji stalowej stropu pod kadź filtracyjną oraz podkonstrukcje pod kadź Whirpool dla Browar Braniewski Sp. z o.o. Braniewo
 • Demontaż silosów, maszyn, urządzeń oraz konstrukcji stalowych  Zakładu ABC w Doetinchem Holandia
 • Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji nośnej zaplecza biurowego wraz ze schodami dla Gunnebo Industries Sp. z o.o. Gdynia
 •  Wykonanie robót montażowych na budowie Michelin w Olsztynie dla JOKA Sp.j. Tomaszów Mazowiecki
 •  Budowa magazynu słomy w Lipowinie dla Przedsiębiorstwa Eksploatacji I Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. Braniewo
 • Wykonanie konstrukcji solowni wraz z obudową dachu dla OSM MALUTA Nowy Dwór Gdański
 • Wykonanie i montaż tymczasowego mostu objazdowego dla obiektu WA-2 w ramach inwestycji „Przebudowa drogi krajowej S22 na odcinku Elbląg-Grzechotki. Odcinek III: Elbląg –Chruściel” dla WARBUD S.A. Warszawa – styczeń 2007 r.
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej nośnej balkonu w Braniewie – maj 2007 r.
 • Hala magazynowej w Chruścielu dla Makrochem Sp. z o.o. Lublin – czerwiec 2007 r.
 • Demontaż maszyn i urządzeń paszowych oraz konstrukcji stalowych nośnych wraz z obudową ścian i dachu z blach Zakładów Paszowych w Werkendam w Holandii – sierpień 2007 r.
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Pelnik, gm. Łukta dla PH New Age Olsztyn – maj 2008 r.
 • \Wykonanie robót fundamentowych hali produkcyjnej w Bartoszycach dla Bart-Druk Sp. z o.o. Bartoszyce – lipiec 2008 r.
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej i obudowy hali marketu w Braniewie dla PHU Jacek Walon Braniewo – lipiec 2008 r.
 • Wykonanie dachu o konstrukcji stalowej, pokrytego płytami warstwowymi dla Piekarnia Warmińska s.j. w Braniewie – grudzień 2008 r.
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu i ścian hali produkcyjnej w Bartoszycach dla Bart-Druk Sp. z o.o. Bartoszyce – listopad 2008 r.
 •  Wykonanie konstrukcji stalowej i obudowy dachu części dobudowanej do marketu w Braniewie dla PHU Jacek Walon Braniewo – listopad 2008 r.- styczeń 2009 r.
 • Wykonanie i montaż hali produkcyjnej w Bartoszycach dla Bart Druk Sp. z o.o. - styczeń - kwiecień 2009 r.
 • Wykonanie i montaż mostów tymczasowych - Autostrada A1 dla Skanska S.A. - marzec 2009 r.
 • Wykonanie i montaż instalacji odpylania urządzeń dla Isoroc Polska Sp. z o.o. - marzec 2009 r.
 • Wykonanie i montaż urządzeń technologicznych dla Dossche Sp. z o.o. w Rychlikach - kwiecień 2009 r.
 • Opracownie projektu oraz wykonanie i montaż zadaszenia dołu technologicznego komory ciepłowniczej w Braniewie dla MPEC Sp. z o.o. Braniewo - maj 2009 r.
 • Wykonanie projektu budowlanego zamiennego na zbiorniki na paszę dla Wytwórni Pasz w Kaliszu - czerwiec 2009 r.
 • Wykonanie i montaż zadaszenia nad zbiornikamiz rybami dla OSIOTR Sp. z o.o. Bobrowiec - czerwiec 2009 r.
 • Wykonanie i montaż mostu technologicznego w ciągu Autostrady A1 dla Skanska S.A. - październik 2009 r.
 • Wykonanie i montaż zbiorników na paszę dla Dossche Sp. z o.o. - sierpień - październik 2009 r.
 • Wykonanie i montaż budynku garażowego i magazynowo-gospodarczego zaplecza sadowniczo-szkółkarskiego w Prętkach k. Braniewa
 • Wykonanie i montaż wiaty i balustrady schodów zewnętrznych w Tolkmicku - październik 2009 r.
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: Pliki Cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia